1. – در زبان تخصصی بیمه اصطلاح کارگزار بیمه زیاد به کار می­رود. در خصوص چگونگی رواج این اصطلاح و معنای آن در حقوق بیمه ایران باید گفت که در اوایل کار بیمه‌گری، اشخاص وارد این عرصه شدند که بیمه‌گذاران و بیمه‌گران را به یکدیگر معرفی می‌کردند و کلمه دلال نیز از همین عمل نشأت گرفت، اما پس از طی شدن مراحل تکامل صنعت بیمه، متوجه شدند که کلمه دلال نمی‌تواند مجموعه فعالیت‌هایی که در حوزه وظایف این اشخاص است را به درستی ادا کند، ‌بنابرین‏ تصمیم گرفته شد واژه کارگزار را به دلالان رسمی نسبت دهند که به هیچ­یک از دو طرف قرارداد از نظر حقوقی وابستگی نداشته باشد و علاوه بر معرفی بیمه‌گذار و بیمه‌گر به یکدیگر، مدیریت ریسک، پیگیری امور قراردادها، تجزیه و تحلیل قرارداد، انعقاد قرارداد و پیگیری خسارات امور بیمه‌ای از وظایف یک کارگزار است. به نقل از کارگزاران نمایندگی بیمه‌گذاران را بر عهده دارند، میزگرد دنیای‌اقتصاد با کارگزاران صنعت بیمه کشور، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰/۸/۱۳۸۵٫ ↑

  1. – قهرمانی، نصرالله. ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت، مجله کانون وکلا، شماره ۱۸۵-۱۸۴، ۱۳۸۳، صفحه۷۸٫ ↑

  1. – امیررضا محمودی، محمد محمدزاده اصل. حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه­ای، انتشارات مهر ایمان، چاپ اول،۱۳۹۰، صفحه۳۱٫ ↑

  1. – ایرج علی آبادی. حمایت از مصرف کننده در بیمه، صفحه۶٫ ↑

  1. – دلال بیمه تکالیف و مسئولیت ­ها هنگام انعقاد بیمه. بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۲، صفحه۵۷٫ ↑

  1. – ایرج علی آبادی. حمایت از مصرف کننده در بیمه، صفحه۵٫ ↑

  1. – پیشین، صفحه۶٫ ↑

  1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه۱۷٫ ↑

  1. – پیشین، صفحه۱۸٫ ↑

  1. – در فرهنگ اصطلاحات بیمه­ای (Dictionary of Insurance Terms) در تعریف دلال آمده ‹‹فروشنده خدمات بیمه­ای که به نفع بیمه­گذار و نه بیمه­گر به جستجوی خدمات بیمه­ای مناسب می ­پردازد.›› ↑

  1. – احسان لطفی. پیشین، صفحه۱۸٫ ↑

  1. – پیامدهای عدم اظهار حقایق از سوی بیمه­ گذار، صفحه۸۱٫ ↑

  1. ۲- ” Subject to the provisions of the preceding section as to circumstances which need not be disclosed, where an insurance is effected for the assured by an agent, the agent must disclose to the insurer (a) Every material circumstance which is known to himself, and an agent to insure is deemed to know every circumstance which in the ordinary course of business ought to be known by, or to have been communicated to, him; and (b) Every material circumstance which the assured is bound to disclose, unless it come to his knowledge too late to communicate it to the agent.” ↑

  1. – پیامدهای عدم اظهار حقایق از سوی بیمه­ گذار، صفحه۷۹٫ ↑

  1. ۱- پیشین، صفحه ۸۰٫ ↑

  1. ۱- پیشین، صفحه ۸۱٫ ↑

  1. – ایرج علی آبادی. حمایت از مصرف ­کننده در بیمه، صفحه۴٫ ↑

  1. – آیت کریمی، کلیات بیمه، صفحه۷۹٫ ↑

  1. – پیشین، صفحه۸۰٫ ↑

  1. – ایرج علی آبادی. حمایت مصرف کننده در بیمه، صفحه ۴٫ ↑

  1. – جلال الدین مدنی. حقوق مدنی، جلدسوم، چاپ اول، نشر پایدار، صفحه۲۳٫ ↑

  1. – ناصر کاتوزیان. ضمان قهری مسئولیت مدنی، ‌چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران ،‌۱۳۷۰ ، صفحه ۱۴۲٫

  1. – پاتریس ژوردن. اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۵، صفحه۱۸۳٫ ↑

  1. – ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی وقایع حقوقی، چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، صفحه۵۶ . ↑

  1. – علیرضا یزدانیان. قلمروی مسئولیت مدنی، چاپ اول، ‌نشر­ادبستان، ‌۱۳۷۶، صفحه۱۸۳٫ ↑

  1. – ناصر کاتوزیان. پیشین، صفحه۷۷٫ ↑

  1. – جلیل قنواتی‏، حسین جاور. مطالعه تطبیقی سؤعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه، مجله مدرس علوم انسانی، شماره۴۷، ۱۳۸۵، صفحه۱۶۱٫ ↑

  1. – امیرمهدی­امین. مفهوم تدلیس و فریب و جایگاه آن در حقوق ایران انگلیس و فقه امامیه، مجله حافظ، شماره۶۴، ۱۳۸۸، صفحه۵۹٫ ↑

  1. – جلیل قنواتی‏،حسین جاور. پیشین، صفحه ۱۶۰٫ ↑

  1. – پیشین، صفحه ۱۶۱٫ ↑

  1. – روح الله قاسم زاده. مطالعه تطبیقی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه در حقوق فرانسه انگلستان و ایران، صفحه۱۸٫ ↑

  1. – جلیل قنواتی‏،حسین جاور. پیشین، صفحه۱۶۴٫ ↑

  1. – جلیل قنواتی، حسین جاور. پیشین، صفحه ۱۶۵٫ ↑

  1. – پیشین، صفحه۱۶۴٫ ↑

  1. – پیشین، صفحه ۱۶۷٫ ↑

  1. ۱- عبدالله خدابخشی شلمزاری. تفسیر قراردادهای بیمه، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره۸۶، ۱۳۸۴، صفحه ۳۸٫ ↑

  1. – میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه۲۳۷٫ ↑

  1. – عبدالله خدابخشی. حل و فصل ابهامات بیمه نامه دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده سند یا بیمه گر، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره۸۹، ۱۳۸۴،صفحه ۳٫ ↑

  1. – عبدالله خدابخشی. حل و فصل ابهامات بیمه نامه دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده سند یا بیمه گر، صفحه۴٫ ↑

  1. – پیشین، صفحه۱۸٫ ↑

  1. – پیشین، صفحه۱۹٫ ↑

  1. ۲- Restatement Of European Insurance Contract Law Article 2:202 (1) ” When concluding the contract the insurer shall warn the applicant of any inconsistencies between the cover offered and the applicant requirements of which the insurer is or ought to be aware taking into consideration the circumstances and mode of contracting and in particular whether the the applicant was assisted by an independent intermediary. the policyholder shall be entitled to terminate the contract by written notice given within two months after the breach becimes known to the policyholder. ↑

  1. – میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه۲۳۸٫ ↑

  1. – پیشین، صفحه۲۳۹٫ ↑

  1. -“When an insurance contract has been granted for a sum in excess of the value of the insured property, if there has been fraud by one of the parties, the other party may take legal action to void the contract and also claim damages. If there has been no fraud, the contract shall be valid, but only within the limit of the actual value of the insured property and the insurer shall not be entitled to premiums for the surplus. Il shall be defibitelty entitled only to due premiums and to the premium for the current year when it is maturity.” ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...